Izaya Orihara
Durarara!!

Cosplayer: Izzy Cosplay

Variant: Hito Rabu Man (3 way standoff DLC)

Status: Complete

Condition: Not Set

Amecon 2012


Unknown member avatar

Anonymous - 19th January 2012
UKYDAOIYHDUUASKMLGHYUIHJOKSKDGIYLDbkhdskhadfkdvkm;zBKHLDHKHDkjzfsjlzdfjldfsh;adsj;ladjadsjbk;dasbkj;GLASBSHLAKDBKJJJL¬JL!H!HJ!!1!!!