Touya
Pokemon White / Black

Cosplayer: RaikiriSkyfall

Status: Complete

Condition: Not Set

ONECon 2013