Sakura Haruno
Naruto Shippuuden

Cosplayer: Yasmia

Status: Complete

Condition: Not Set